اطلاعیه

خرید و فروش انواع کانتینرها

خرید و فروش انواع کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت،

حتی در صورت موجود بودن کانتینرها به صورت ضایعات

برای هماهنگی با این شماره تلفن 09360660931 تماس گرفته شود.

آگهی شماره 2

اجاره انواع کانتینرهای 20 فوت و 40 فوت،

در تمامی کشور ها برای صادرات و واردات

برای هماهنگی با این شماره تلفن 09360660931 تماس گرفته شود.

بالا